sobota 13. apríla 2013

Citát dňa - Zašifrovaná správa jakobínskych spiklencov

Príklad Cardanovej mriežky:

O dva dni bol poslaný verejnou poštou z Francúzska iný list, tým istým otvoreným spôsobom. Po novinkách o móde pri tamojšom dvore končil nasledujúcimi vetami, v ktorých by nik nebol našiel skryté tajomstvo okrem tých, ktorí poznali k nemu kľúč:
"(Kráľ si vezme) tú medicínu vo štvrtok. Jeho Veličenstvu sa vodí lepšie než v poslednom čase, hoci má zažívacie ťažkosti, pretože príliš mnoho je. Madame Maintenon sa má znamenite. V St. Cyre predviedli hru od pána Racina. Vojvoda zo Shrewsbury a náš vyslanec pán Prior, ako vôbec všetka tunajšia anglická šľachta, boli tiež prítomní. (Sprievodné listiny vikomta Castlewooda) odopreli vraj úrady vystaviť, lebo istý zlatník žaloval Jeho Milosť o zaplatenie vaisselle plate [strieborného riadu] a perlového náhrdelníka, dodaného slečne Meruelovej z Comédie Francaise. Je smutné veru, že sa taká povesť o našej tunajšej mladej šľachte šíri do cudziny (a dôjde do Anglicka). Slečnu Meruelovú poslali do Fort l'Evesque; hovorí sa, že si objednala nielen striebro, ale aj nábytok, koč aj kone (pod menom spomenutého lorda), o ktorého výstrednostiach nešťastná jeho vikomtesa nič nevie.
"(Jeho Veličenstvo bude) mať osemdesiatdva rokov na budúce narodeniny. Dvor sa chystá ich osláviť skvelou feste. Pán Prior ťažko nesie, že mu z domova odopreli poslať jeho striebro. Všetci tu obdivovali portrét lorda vikomta a tvrdili, že je to ozajstné Rigaudovo majstrovské dielo. Či si ho videl? Je v dome lady Castlewoodovej na Kensingtonskom námestí). Myslím, že by nijaký anglický maliar nedokázal namaľovať taký obraz.
"Náš úbohý priateľ Abbé bol v Bastile, ale teraz ho previezli do Conciergerie, (kde ho jeho priatelia môžu navštevovať. Budú si žiadať) už čoskoro, aby bol rozsudok zrušený. Dúfajme, že ten úbohý šibal sa vo väzení pokajá.
Aféra (lorda Castlewooda) ohľadne striebra sa už urovnala, takže odíde do Anglicka.
"Či je toto nie fádny list? Bolí ma prekliato hlava, lebo som po celú noc pil s Matom a ešte s niekoľkými; ale nech opitý, či triezvy som
"Tvoj -"
Celý tento list, okrem niekoľkých slov, ktoré som tu dal do zátvoriek, boli len plané rečičky, hoci jadro listu bolo vrcholne dôležité. Oznamovalo sa v ňom osobám, ktoré mali kľúč k listu, že kráľ si vezme sprievodné listiny vikomta Castlewooda a dôjde do Anglicka. Jeho Veličenstvo bude v dome lady Castlewoodovej na Kensingtonskom námestí, kde ho jeho priatelia môžu navštevovať. Budú si žiadať lorda Castlewooda.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára