pondelok 22. apríla 2013

Jezuitská šifra nájdená v Peru


Spoločnosť Ježišova v októbri roku 1601 rozposlala provinciálom šifru, aby tak nahradila predchádzajúcu, ktorá sa používala pri listovej korešpondencii s jezuitským generálom sídliacim v Ríme (list nájdený v Peru odoslaný generálom otcovi Rodrigovi de Cabredovi, peruánskemu provinciálovi). (Jezuiti boli organizovaní do provincií, z ktorých každá mala provinciálneho predstaveného - superiora alebo jednoducho "provinciála". Hlavou rádu je generálny predstavený - superior resp. generál)


Bola to jednoduchá polyalfabetická šifra pozostávajúca zo šiestich šifrových abecied usporiadaných do riadkov, každá mala písmená v abecednom poradí (bez písmen J, K, V, Y) s odlišnými počiatočnými pozíciami. Šifrovanie sa začínalo vyhľadaním prvého písmena v texte v prvom riadku a vybraním čísla nad ním ako náhrady šifry za písmeno. Druhé písmeno sa šifruje pomocou druhého riadku a tak ďalej. Pri šifrovaní siedmeho písmena sa znovu použil prvý riadok.
Pravidelné vymieňanie šiestich riadkov je nevyhnutné pre správne šifrovanie. Ak sa opakuje alebo vynechá riadok, výsledný šifrový text by mohol byť nedešifrovateľný.
Jezuiti používali tajné písmo už od prvotných začiatkov misijného pôsobenia v Peru. Napríklad P. Juan de Zuniga v liste adresovanom generálovi Františkovi Borgiovi, datovanom v Lime 31. decembra 1572, používal kódové slová. V roku 1573 Juan de la Plaza novozvolený vizitátor (po španielsky "visitador" resp. inšpektor) jezuitskej provincie v Peru nosil so sebou šifrovací kľúč.

Jezuitská "informačná" služba

Stručný popis jezuitského "spravodajského" systému sa nachádza v knihe anglického historika Williama Robertsona, The history of the reign of the Emperor Charles the Fifth Vol. 2 (1895) na str.322, podľa ktorého každý z provinciálov alebo rektorov dostal od generála svoj vlastný šifrovací kľúč.

Literatúra:

Guillermo Lohmann Villena (1954), 'Cifras y Claves Indianas,' Anuario de Estudios Americanos, XI, p.285 (najmä p.321-323)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára