streda 10. apríla 2013

Rozličné tresty za čarodejníctvo a stredoveká cirkev - 2. časť

V predchádzajúcej časti sme skončili pri Canon Episcopi, poďme si teda odcitovať príslušnú pasáž, ktorá odráža explicitne postoj cirkvi k čarodejniciam, platný až do 12. storočia:
"Existujú zločinné ženy - zvedené predstieraním a našeptávaním satana -, ktoré veria a doznávajú, že v noci spolu s pohanskou bohyňou Dianou alebo Herodias a spolu s nespočítateľným množstvom iných žien tajne a vo všetkej tichosti jazdia na istých zvieratách cez zeme mnohých pánov, poslúchajú Dianu ako svoju vládkyňu a sú jej počas určitých nocí k službám.Tieto ženy si však svoju nešťastie prinášajúcu zvrátenosť nenechali pre seba. Tak sa stalo, že sa mnohí ľudia, oklamaní falošnou domnienkou, že tieto veci sú pravdou, odvrátili od pravej viery a oddali sa pohanskému bludu, keď usúdili, že okrem boha existuje ešte iná nadpozemská moc.Preto sú kňazi povinní obciam, ktoré sú im zverené, z kazateľníc dôrazne vštepovať, že to všetko je klam a mámenie, ktorý nepramení z ducha božieho, ale od zlého. Satan totiž je schopný sa prevteliť v anjela, a keď sa nejaké ženy zmocní, podrobí si ju, keď ju prinúti, aby odpadla od svojej viery.Berie potom na seba podobu rôznych osôb a koná s nimi v spánku svoje hry, keď im v diaľke predvádza tu veselé, tu smutné veci a tu známe, tu neznáme osoby. Všetko sa to odohráva len v mysli človeka, ten však verí, že sa to nedeje v púhej predstave, ale v skutočnosti.Sotvakomu sa už niekedy vo sne nezdalo, že sa ocitol mimo seba samého a videl mnohé, čo v bdelom stave samozrejme nikdy nevidel! Je teda treba všetkým ľuďom patrične zdôrazniť, že ten, kto takým veciam verí, stratil pravú vieru. A ten, kto stratil pravú vieru, nepatrí už bohu, ale diablovi!"
Nemecko malo byť privedené ku kresťanstvu oveľa skôr ako to bolo v iných krajinách ako je Dánsko, ale aj tu dochádzalo k zneužitiam a návratom k predkresťanským zvykom zabíjania údajných bosoriek. Dá sa uviesť prípad z roku 1074, ktorý sa odohral v Kolíne: Žena bola zhodená z mestských hradieb a v dôsledku pádu zomrela pretože jej bolo kladené za vinu to, že niekoľkým ľuďom privodila šialenstvo pomocou magických prostriedkov (magicis artibus). Ak sa jedná o vyššie uvedené stanovisko Canon Episcopi, je na mieste otázka: Bolo teda toto oficiálne stanovisko cirkvi?
Povedzme to takto: Rovnako ako dnes sa i skôr vyskytovali medzi ľuďmi inteligentní a menej inteligentní jedinci. Tí rozumní už vtedy zdieľali pojatie chytrého opáta z Prumu. Naproti tomu nám nedá príliš námahy uviesť ako príklad, že ešte roku 1382 si gróf z Kyburgu najal čarodejnicu, ktorú umiestnil na hradby svojho hradu. Odtiaľ zhora mala vyčarovať prudkú búrku, ktorá by rozohnala zástup nepriateľov obliehajúcich jeho hrad.
Ani v neskorom stredoveku sa o čarodejniciach v Nemecku nehovorilo prakticky vôbec a keď už nejaká žena upadla do takéhoto podozrenia, celá vec sa obvykle posudzovala relatívne zhovievavo. Tak ešte v 15. storočí bola jedna žena v Landshute kvôli údajnému čarodejníctvu postavená na pranier a pohrozili jej, že ak sa to bude opakovať vypovedajú ju z mesta. Podobne sa vodilo jednej žene z Mníchova, ktorá údajne "očarovala" kaplána.
(Pokračovanie)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára