nedeľa 28. apríla 2013

Neúnavný luteránsky bojovník proti čarodejníckej povere

Mohlo by sa zdať, že Spee bol jediný, kto akoby bez rozumu protestoval proti strašlivým mučiacim metódam vtedajších súdov s údajnými čarodejnicami. Takých ľudí však bolo niekoľko. Jeden z nich bol Johann Matthäus Meyfart (* 09.11.1590 Jena, +26.1.1642), syn luteránskeho farára v Coburgu, ktorý sa opakovane dištancoval od Lutherových a Kalvínových výziev k upaľovaniu čarodejníc.

Meyfart takmer súčasne so Speeovým Cautio Criminalis uverejnil - dokonca pod plným menom - spis, v ktorom poukazoval na nemožnosť dopátrať sa pravdy pomocou mučenia.
Podáva v ňom veľmi živý a bolestný opis toho, ako bol už od mladi u protestantských súdov svedkom, ako sa zatknutým odopieral spánok, a  keď zavreli oči, budili sa špicatými bodcami, ako sa im podávalo len jedlo solené nálevom zo slanečkov, ale nedopriala sa im ani kvapka vody.
Bol svedkom, ako "úbohý ľud bol bitý, bičovaný, zdrtený, mučený, týraný, trhaný, okrádaný, ničený a hanobený. A volá na sudcov: Či nepovedal Pán: "Učte sa odo mňa, pretože ja som tichý a pokorný srdcom"(porov. Mt 11, 29)?
A obrátený k vrchnosti volá: "Len sa nechajte poučiť, vy kráľovia a dajte sa potrestať, vy sudcovia na zemi! Všetci vy králi, kniežatá a regenti, vy desiatkoví grófi, vy prísediaci, vy zločinní šľachtici, kati, trápiči! Raz budete skladať účty z každého slova, s pomocou ktorého ste nakazovali stínať a upaľovať, z každého posmešku, ktorým ste častovali úbohých zmučených, z každej slzy, ktorú uronili, z každej kvapky krvi, ktorú vycedili."

(Pokračovanie...)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára