utorok 6. decembra 2011

Citát dňa - Poľská Operácia WICHER, šifrovací stroj ENIGMA a Josef Růžek


"Nemecké vojenské obsadenie Rakúska a Československa im umožnilo v roku 1938 (samozrejme obsadenie 1.ČSR prebehlo až 15. marca 1939, pozn. prekl.) prístup do archívov kryptoanalytických služieb týchto krajín a dospeli k mnohým prekvapivým informáciam, ale žiadna z nich u nich neoslabila dôveru v šifrovací stroj ENIGMA. (pozri nižšie).
(...)
Krátko predtým, keď Československo v r. 1938 padlo, niektorí nemeckí kryptoanalytici z OKW prišli do Prahy a navštívili českú kryptoanalytickú organizáciu, ktorú viedol istý dôstojník známy ako Růžek. Starší dôstojník OKW a člen nacistickej strany Fenner (Neskôr vedúci OKW/Chi
Oberkommando der Wehrmacht/Chiffrierdienst, Vrchné velenie ozbrojených síl/Šifrová služba), bol v tomto prípade inštruovaný neviesť detailné vyšetrovanie. Čechoslováci odhalili svoju prácu a boli im ponúknuté pracovné pozície v OKW/Chi, ktoré odmietli. Potom, čo odcudzili informácie o nemeckom vojenskom šifrovacom systéme, ktorým bola dvojitá transpozícia, ju aj rozlúštili a následne zničili všetky svoje dokumenty.
V odpovediach na otázku či Čechoslováci dokázali rozlúštiť správy zašifrované strojom ENIGMA alebo nie existuje medzi rôznymi zložkami nacistickej zachycovacej a kryptoanalytickej služby značný zmätok. Mettig z OKH  v roku 1945 tvrdil, že Čechoslováci pred vojnou lúštili rádiové správy pochádzajúce z ENIGMA bez prepojovacej dosky, (angl. unsteckered ENIGMA)Wendland z OKH pri výsluchu z 26. septembra 1946, tiež tvrdil, že Čechoslováci čítali správy zašifrované v "starom systéme" ENIGMY, ale Fenner z  OKW, ktorý pricestoval v  1938 do Prahy a vypočúval Růžka, bol podrobený krížovému výsluchu 30. septembra 1946 tými istými ľuďmi z ASA (Army Security Service, pozn. prekl.), ktorí mali tiež hovoriť s Wendlandom a Fenner jasne prehlásil, že Čechoslováci nikdy netvrdili, že čítali správy zašifrované ENIGMOU; toto bolo údajne vykonávané poľskou organizáciou WICHER, ktorú našli a pozatýkali v Československu.
Ďalší člen zachycovacej a kryptoanalytickej služby OKH, istý Barthel, tvrdil, že pred Anschlussom v marci  1938 Rakúska krypoanalytická služba uspela v "kryptoanalytickom rekonštruovaní" nastavení šifrovacieho stroja ENIGMA a pri tej príležitosti dokázali zistiť denný kľúč a prečítať tak časť rádiovej prevádzky nacistického Nemecka - ale zdá sa, že ani toto Nemcov nezalarmovalo.
Keď Poľsko padlo, skupina poľských kryptoanalytikov, zjavne združení v organizácii pod krycím názvom
WICHER boli zajatí v Československu. Růžek o tom zjavne informoval Nemcov, pretože jeho meno sa nachádza v kontexte plánu WICHER spomínanom Huttenhainom z OKW. Dvaja kryptoanalytici z OKW, menovite Fricke a Pietsch, boli vyslaní aby ich podrobili výsluchu. Poliaci trvali na tom, že rozlúštili nemeckú ENIGMU, ale z ich výpovedí neprišli žiadne konkrétne výsledky a neboli získané žiadne detaily o nimi použitej metóde. Dokumenty, ktoré mali Poliaci pri sebe boli poslané kapitánovi Kempemu z OKH. Kvôli osobným nezhodám medzi Fennerom z OKW a Kempem z OKH,  Kempe všetky dokumenty zabavil a Fennerovi len oznámil, že " z týchto dokumentov bolo jasné, že ENIGMA už bola rozbitá". Fenner nebol schopný osobne do dokumentov nahliadnuť a aj po vojne nebol ochotný "prijať ako fakt, že Poliaci naozaj dosiahli tento úspech". (Fenner sa spolupodieľal  s Dipl. lng. Willi Kornom z firmy Heimsoeth & Rinke na technickom vývoji tohto šifrovacieho stroja v rokoch 1926-32 a to konkrétne na modifikácii ENIGMY pridaním dodatočnej prepojovacej dosky) Fenner považuje za pravdepodobné, že Poliaci mohli výnimočne za priaznivých okolností lúštiť tzv. prekryty (angl. in the depth, pozn. prekl.), ale vylúčil možnosť, že by čítali nejaké správy resp. celé série správ.
Mettig v roku 1945  tvrdil, že tri dešifrované správy pochádzajúce z nemeckého krížnika plaviaceho sa v španielskych vodách počas občianskej vojny v Španielsku v r. 1937 boli nájdené v Poľsku a toto naznačilo, že systém bol nebezpečný. Mettig prišiel do zachycovacej a kryptoanalytickej sekcie OKH niekedy po týchto udalostiach a preto sú jeho výpovede o niektorých detailoch trošku vágne; takže tieto správy mohli byť ukoristené spolu so zajatím Poliakov v Československu.
Čechoslováci nemali žiadne oficiálne styky s poľským šifrovým úradom, ale mali dobré vzťahy s francúzskymi kryptoanalytikmi a pravdepodobne z tohto zdroja vedeli niečo o francúzskych pokusoch o rozlúštenie ENIGMY.
Zajatí Poliaci počas výsluchu vypovedali, že pracovali na stroji spolu s Francúzmi a mali inštrukcie na jeho používanie ale Nemci neboli schopní odhaliť podrobnosti, čo presne sa urobilo. Nemeckí vyšetrovatelia odhalili, že Poliaci zriadili a prevádzkovali vo Varšave mimoriadne prísne tajné oddelenie v rámci kryptoanalytického úradu.OKH vedelo, že ukoristené poľské tajné dokumenty obsahujú otvorené texty nemeckých šifrovaných správ. Toto odštartovalo rozšírenie fámy, že Poliaci boli schopní čítať správy zašifrované ENIGMOU. Ďalšie ukoristené dokumenty ukázali, že platové príjmy dvoch študentov matematiky v Poznani boli výnimočne vysoké a toto naznačovalo, že boli v lúštení ENIGMY úspešní. Nemci sa tiež dozvedeli, že vedúci zamestnanci na tomto projekte boli mladí poľskí študenti matematiky a títo študenti boli zrejme zajatí v 1939 vo Varšave, ale neskôr sa už nedali nájsť. Nemci následne stratili o nich záujem.
Ako bezpečnostné opatrenie začali ďalej hlbšie študovať samotnú ENIGMU a tieto zistenia nakoniec uzavreli s tým, že systém dvojitého zašifrovania nastavenia správy a jeho posielanie ako indikátor bolo oslabením pretože v istých špeciálnych prípadoch sa takto dajú získať kľúče. Zrejme si však nemysleli, že Poliaci by boli schopní vykonať takýto druh útoku pretože "je k tomu potrebné mať dešifrovací stroj alebo vykonať zdĺhavú operáciu na strojoch značky Hollerith . . .V tej dobe im pripadalo značne pochybné, žeby Poliaci dokázali vykonať tak mimoriadne náročnú úlohu. . ."Aby vylepšili bezpečnosť, na začiatku roku  1940 boli sprísnené  postupy pri posielaní indikátora obsluhou stroja ENIGMA. Úplné rozbitie stroja ENIGMA bolo so značným výsmechom vylúčené, ale ako dodatočné opatrenie bolo 

tentoraz prijaté zvýšenie počtu prepojovacích káblov zo 6 na 10. 
(...)"
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára