utorok 13. decembra 2011

Citáty dňa - Hitler a kresťanstvo

„Napríklad už 6.7. 1933 prehlásil Adolf Hitler (Michalka, s.82):
„Čo sa týka konfesií, tej alebo onej? To je všetko na jedno kopyto. To nemá žiadnu budúcnosť. Fašizmus sa môže trebárs zmieriť s cirkvou. Aj ja tak urobím. Prečo nie? To mi nezabráni vyhubiť od základov, so všetkými koreňmi a vláknami, kresťanstvo v Nemecku... Prestaňte už so špekuláciami. Či Nový alebo Starý zákon, alebo len Ježišove slová, jako to chce Stewart Chamberlain: Všetko je len ten istý, rovnaký humbuk, židovský podvod...Môžeme byť buď Nemcami alebo kresťanmi. Oboje nie je možné...Čo bude, pýtame sa? Musíme len zabrániť, aby cirkvi robili niečo iného, ako to, čo robia teraz. T. j. postupne strácať stále viac vplyvu. Vari si len nemyslíte, že sa masy zase pokresťančia? Sprostosť. Nikdy viac. Tam už nik nepríde. Ale môžeme tomu samozrejme aj napomôcť. Farárikovia nech si len kopú svoje hroby. Kvôli nám zradia aj svojho milého Pána Boha, zrieknu sa svojho haraburdia, tj. postavenia a príjmov. Miesto svojho terajšieho Vykupiteľa, budú celebrovať čistúkrv nášho národa; príjmu plody nemeckej oráčiny jako svätosť a symbol večného národného spoločenstva, budú ich jesť a vychutnávať viac, ako to doteraz robili s telom svojho Boha...“
Aj 4. júla 1942 sa vracia Hitler k tejto téme (Picker, 1989, s. 414):
„Keď nebudeme platiť cirkvám ročne jednu miliardu, bude rýchlo po drzosti našich kňazov. Miesto toho, aby nadávali a boli voči nám bezočiví, budú nám žrať z ruky. S podstatne nižšími finančnými nákladmi by sme mohli duchovenstvo tak dirigovať, aby to vyhovovalo našim prianiam. Naše príspevky usmerníme len jednotlivým duchovným. Keď napríklad pridelíme nejakému biskupovi preňho a jeho podriadených jeden milión, zhrabne hneď pre seba tristotisíc. Veď čo by to bolo za kňaza, keby tak neurobil. Ohľadne rozdelenia zvyšku pre ďalších, vznikne medzi popmi poriadna hádka, a my si môžeme chytať bruchá od smiechu...“
Hitler, 12. 7. 1941 (Heim, čes. s. 34, 79, a Bullock, s. 947):
„Najťažší úder, aký kedy ľudstvo postihol, mu zasadilo kresťanstvo. Boľševizmus je nelegitímnym dieťaťom kresťanstva. Obidvoje je vynálezom židovstva. Kresťanstvo vnieslo do sveta úmyselné náboženské klamstvo. Boľševizmus klame tiež podobným spôsobom. Miesto toho, aby priniesol ľudstvu slobodu, tak ho zotročil... Kristus bol Árijec a sv. Pavol použil jeho doktrínu k mobilizácii kriminálneho podsvetia a organizovania začiatkov boľševizmu.“
Ukážku toho, čo by bolo očakávalo kresťanov po konečnom vojenskom víťazstve nacistov nájdeme aj v denníku Alfréda Rosenberga, ktorý bol norimberským tribunálom r. 1946 odsúdený na smrť. Zápis z 1. októbra 1941 (Heydecker, s. 522):
„Zdá sa, povedal Führer, že niekoľko farárikov bolí hlava. Môžeme ich týchto bolestí zbaviť, spolu s hlavami.“ 

Pramene:

Bullock, Allan: Hitler a Stalin, nemecké vydanie Wolf Jobst Siedler Verlag, Berlin, 1993, v češtine vyšlo v nakl. Mustang, Plzeň. 1995
Heim, Heinrich: Hitlerove monológy, v češtine vyšlo v nakl. Aurora, Praha, 1995, v originále Adolf Hitler, Monologe im Fuhrerhauptquartier, nakl. Knaus, Hamburg 1980
Heydecker Joe J./Leeb Johannes, Der Nurnberger Prozess, Koln 1979
Michalka Wolfgang, Deutsche Geschichte 1933 - 1945. Dokumente. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1994
Picker Henry: Hitler Tischespräche (Hitlerove stolové rozhovory). Goldmann Verlag, Munchen, 1979, Stuttgart 1983, Ulstein Verlag Frankfurt/M-Berlin 1989

z knihy Vlado Hlôška a kol., Zamlčovaná pravda o Tisovi a o Slovenskom Štáte, Eko-konzult, 2007, s.38-39

2 komentáre:

 1. Vynikajúci citát. Tak odkaz na tento článok budem s radosťou používať a vkladať do diskusií vždy,keď sa bojovní ateisti budú snažiť navliecť dnešných kresťanov do uniformy gestapa.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. No a ešte doplním iným citátom zo internetového vydania Historickej revue.Je to z článku Pavla Petrufa Nacionálny socializmus a kresťanský odboj:

  Citujem:Pavol Petruf

  Vo vzťahu k náboženstvu a kresťanstvu, viere a cirkvi boli v Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strane (NSDAP) bezpochyby i ľudia radikálnejší než Hitler (napr. Rosenberg, Bormann, Goebbels, Himmler, Heydrich), avšak zjednodušene možno povedať, že program nacistov mal - ako to už roku 1924 lapidárne vyjadril vodca severonemeckej organizácie NSDAP Adalbert Volck - len dve slová: Adolf Hitler. V Hitlerovi teda možno vidieť spoľahlivý indikátor vzťahu nacizmu k náboženstvu, viere, cirkvi a k ich úlohe v živote jednotlivca i spoločnosti.
  http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2005petruf4

  To podčiarkuje význam vyjadrení Adolfa Hitlera na adresu RKC.

  OdpovedaťOdstrániť