utorok 20. decembra 2011

Citáty dňa - Pombal a jeho absolutizmus


Klíma, J.: Dějiny Portugalska, Praha, NLN, 1996, s.101:
Oponenty zastrašil jediným obratním tahem. V noci 3.září 1758 kdosi vystřelil na krále v okamžiku, kdy vladař kráčel palácem Ajuda doprovázen důvěrníkem Teixeirou. Měla to snad být pomsta za panovníkovy avantýry s Terezou de Távora. Mnoho autorit později potvrdilo, že k atentátu vlastně nedošlo, navíc se akta procesu ztratila. Aféru zřejmě vytvořil Pombal a po dramatické přestávce důrazně zasáhl. Dal 13.prosince zveřějnit zprávu o atentátu a v tentýž den zatknout údajné vinníky. Na lavici obžalovaných usedli vévoda Aveiro, bývalý indický místokrál markýz Távora s manželkou a dvěma syny, hrabě Atouguia, markýz Alorna, hrabata Óbidos a Ribeira Grande, řada dalších šlechticů, několik měšťanů a jezuitů. Po výsleších následovalo mučení a 13. ledna 1759 popravy v Belému. Aristokracie, která Pombala nenáviděla, dostala smrtelnou ránu. Pombal dovršil kampaň podřízením církve státu. Zcentralizoval náboženské kongregace, zakázal „kacířská“ duchovní hnutí, uvěznil biskupa z Coimbry. Konečně první ministr 3. září 1759 zrušil jezuitský řád, který pokládal za nepřátelskou ideovou a finanční mocnost uvnitř státu. Jezuité byli z Portugalska vyhoštěni a jejich majetek zabaven. Své protijezuitské tažení Pombal v roce 1767 zdůvodnil spisem „Chronologická dedukce“, kterým zapůsobil i na papeže Klementa XIV., jenž roku 1773 jezuitský řád zrušil.“
, s.104:
V okamžiku smrti Josefa I. dne 24. února 1777 Pombalovo slunce zapadlo. Josefova dcera Marie, vdaná za svého strýce a spoluvládce Pedra, představovala spíše ony šlechtické kruhy, s nimiž ministr bojoval. Těsně po otcově smrti se Marie začala zaobírat posledním doporučením zesnulého – amnestovat odsouzené ze starého atentátnického procesu. Část duchovenstva a šlechty vyvolávala hlučné demonstrace (viradeira) za odvolání ministra. Markýz Pombal pochopil, že musí odejít. Požádal 1. března královnu, aby přijala jeho demisi. Krátká a nepříliš klidná doba cílevědomého přibližování vyspělé Evropě skončila. Návrat k minulosti však už nebyl možný.“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára