sobota 28. januára 2012

Citát dňa - MZV I. ČSR a šifry

"Také na Ministerstvu zahraničních věcí pracovalo několik lidí, kteří zabezpečovali šifrové spojení se zastupitelstvími na celém světe. Po řadu let, až do roku 1947, pracoval na šifrovém oddělení MZV jeho vrchní odborný rada pan Otakar Tichý (1890-1947). Jeho spolupracovníkem i oponentem byl pan František Klubíčko, který spolupracoval také s plk. Růžkem. Nedostatek odborné literatury a luštitelských zkušeností jim však bránil v uplatňování nejnovějších poznatků kryptoanalýzy. Odrazilo se to i v pozdější nechuti pana Klubíčka spolupracovat s vojenskými kryptoanalytiky na metodách luštění šifrovacích strojů ENIGMA a HAGELIN. Přesto měli některé jimi navržené ruční šifrovací klíče solidní úroveň. Část vojenských atašé na vyslanectvích v cizině se po 15. březnu 1939 vrátila a odevzdala dokumentaci německým orgánům, část zůstala v zahraničí a zapojila se do protifašistického odboje."
z knihy Janeček, J.: Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy, Brno: BONUS A, 1998, (I. vyd.), 176s. - s.45

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára