piatok 27. januára 2012

Citát dňa - Počiatky rádiovej rozviedky v R-U a I. ČSR

Dostali bychom se na zcestí, kdybychom si chtěli vytvořit o armádě představu jen podle Dobrého vojáka Švejka. Právě radiotelegrafie se zde dobře uplatnila. Nejen ve spojení, ale i ve službě zpravodajské (které se tehdy říkalo evidenční kancelář). Ta měla soustavu pevných i pohyblivých naslouchacích stanic, které pečlivě sledovali protivníkovu korespondenci a z její četnosti struktury, slyšitelnosti a z výsledků goniometrických zaměření činila závěry na pohyby a soustřeďování nepřátelských vojsk. Nedala se při tom zmásti ani klamnými signály, které nepřítel vysílal. Kapitán Heřman Pokorný úspěšně luštil ruské šifry pro velitelství 4. rakousko-uherské armády.
Plukovník Hauf a další důstojníci, kteří po převratě budovali československou zpravodajskou službu, měli zájem o rakousko-uherské materiály: zachycené a dešifrované nepřátelské radiotelegramy a o zápisy o vyhodnocení vojenské situace na základě takových telegramů. Podle St. Germainské mírové smlouvy mělo Československo na vydání těchto podkladů právní nárok. Sekční šéf vojenského likvidačního úřadu ve Vídni však mohl československému velvyslanectví jen sdělit, že takové dokumenty východního štábu evidenční kanceláře byly zničeny.
Naslouchací skupině Radiogruppe 7 velel nadporučík ing. Josef Voborník. Konec války ho zastihl v severní Itálii. Radiogruppe 7, která měla s sebou tři přijímače, dostala rozkaz přesunout se z Tridentu do Tyrol, do St. Johann. Trident, i když tehdy patřil Rakousku-Uhersku, zůstával se svými věžičkami, paláci studnami a kostely typicky italským městem. Ing. Voborník a jeho lidé prošli bez valného zájmu kolem Dantova pomníku, kolem přepychového hotelu Imperial Hotel Trento a usadili se ve vlaku. Cesta vedla údolím Adiže na Bolzano a Brixen. Cílem bylo malé městečko jižně od Salcburku, vyhledávané letovisko s nádhernými alpskými scenériemi.
Byl pokročilý podzim. Příroda hýřila paletou pestrých barev. Vojáci v nabitém vlaku se však nekochali její krásou. Stáli i na plošinách, na stupátkách, a kdo se nedostal dovnitř, usadil se na střeše. Ve vagónech se vznášel hustý cigaretový dým a vládlo vzrušení. Sankt Johann? Ani nápad. Když jel vlak nad vysokým srázem, chlapi z Radiogruppe 7 otevřeli okno a všechny tři bedny vyházeli. Za nimi letělo ostatní harampádí, které už není k ničemu vojáku, který se rozhodl skončit válku a jet domů.
z knihy Daneš, J.: Za tajemstvím éteru, Praha: NADAS, 1985 (I. vyd.) 192s. - s.19-20

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára