nedeľa 29. januára 2012

Veľmi zaujímavé:) - kniha o histórii vedy zdarma

Ak môžem odporučiť, prečítajte si zadarmo úvod a dve kapitoly z vynikajúcej popularizačnej knihy Jamesa HannamaGod's Philosophers alebo Genesis of Science o histórii vedy a vplyve kresťanstva na jej vývoj.
Kniha The Genesis of Science rozpráva neznámy príbeh stredovekej vedy. Ukazuje ako Koperníkov vesmír so slnkom v jeho strede, Keplerova optika a Galileova mechanika získali svoju inšpiráciu a väčšinu z ich podrobností od svojich stredovekých predchodcov. Stretnete sa v nej s fascinujúcimi postavami a vypočujete si ich príbehy, vrátane tragickej milostnej zápletky Abelarda a Heloisy, upálenia astrológa Cecca D’Ascoli, rodinných nešťastí Hieronyma Cardana a inkvizičného procesu s Galileom. Kniha The Genesis of Science vyvracia mnoho mýtov o stredoveku. Ľudia v stredoveku si vôbec nemysleli že zem je plochá doska, ani Kolumbus "nedokázal" že je guľatá. Každý to už vie. Inkvizícia nikoho neupálila za vedecké myšlienky, ba ani Kopernik sa neobával perzekúcie. Žiadny pápež sa nepokúšal zakázať ľudské pitvy alebo číslo nula. Stredovekí myslitelia neboli nekritickými otrokmi ideí Aristotela. Stredovek bol vekom objavov a rýchlych technologických zmien. Napríklad okuliare, mechanické hodiny a vodný mlyn boli všetko vynálezy objavené v 13. storočí v Európe. Myšlienky z ďalekého Východu, ako kníhtlač, strelný prach a kompas boli Európanmi ďalej využívané a zdokonaľované takým spôsobom, na aký samotní Číňania dovtedy neprišli. Historici v súčasnosti úplne odmietajú myšlienku, že veda a náboženstvo mali byť v minulosti v sústavnom vzájomnom konflikte.
Kniha The Genesis of Science ukazuje, ako Cirkev podporovala ale taktiež nastavila hranice pre vedu v stredoveku. Väčšina z najvýznamnejších prispievateľov k rozvoju stredovekej vedy sa stala biskupmi a kardinálmi. Mnoho ľudí v súčasnosti stále verí, že ťažké predmety padajú rýchlejšie než ľahké a že vákuá vysávajú. V knihe The Genesis of Science, sa nielen dozviete pravdu o fyzike, ale tiež ako stredovekí učenci zvrátili falošnú múdrosť starovekého Grécka aby tak položili základy modernej vedy.
Kniha The Genesis of Science je napísaná historikom s univerzitným vzdelaním vo fyzike a histórii na univerzitách v Oxforde a Londýne. Autor má tiež PhD titul z histórie vedy získaný na univerzite v Cambridge. Je založená na vlastnom výskume a taktiež na vysoko váženej akademickej práci popredných svetovo uznávaných historikov stredovekej vedy ako sú David Lindberg, Edward Grant, William A Wallace, Alan Debus, John North, Lynn Thorndike, Anneliese Maier a Lynn White. Toto je prvá história stredovekej vedy určená pre laického čitateľa a poskytuje širokej verejnosti vzrušujúce momenty vo vývoji modernej vedeckej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára