streda 4. januára 2012

Netradičné zamyslenie o prenasledovaní kresťanov vo svete

Kresťanstvo samo pre seba neočakáva v perspektíve svojich dejín situáciu úplného víťazstva a mieru bez protivenstva a odporu. Jeho konečné víťazstvo uskutoční sám Boh na konci časových dejín. Trvalá "prenasledovanosť", ktorej konkrétne formy sa menia, nedajú sa vopred stanoviť a môžu prichádzať rovnako zvnútra cirkvi, tak aj z konkrétnych spoločenských pomerov (svet) aj od vonkajších politicky spojených mocností (Antikrist), nutne patrí v rámci dejín spásy k existencii kresťanov a cirkvi. O čom inom hovorí Písmo na týchto a mnohých iných miestach, keď nie o tom.


Lk 24, 26: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?"
Mt 5, 10-12: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
Mt 5, 44: Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú
2 Tim 3, 12: Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.


Je to situácia autentickej viery a nádeje, v ktorej kresťan už teraz zahrňuje do modlitby svojich nepriateľov ako budúcich bratov, a zároveň Bohom poslaná situácia vždy nutnej Božej kritiky.


Lk 22, 31: Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
1 Pt 4, 17: Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!


Oproti (možno predsa trochu zidealizovanej) dobe prenasledovania v prvých stáročiach kresťanstva sa situácia v súčasnej dobe zmenila v dôsledku nasledujúcich faktorov:
a) Cirkev sama prenasledovala (prenasleduje) inak zmýšľajúcich;
b) mnohé prenasledovania sa dajú vysvetliť z predchádzajúcich dejín, kedy cirkev samotná prenasledovala a potlačovala;
c) i kresťanské cirkvi si navzájom vytvárali mučeníkov.
Tieto faktory by mali varovať hlavne nás, ktorí sa snažíme o šírenie Evanjelia ako Dobrej zvesti, pred triumfalistickým odvolávaním sa na mučedníctvo iných a pred ľahkomyseľným hovorením o prenasledovaní kresťanov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára