pondelok 23. januára 2012

Citát dňa - Sovietské hlasové "scramblery" - telefónne utajovače

Odhliadnuc od kódových kníh a šifrovacích strojov hlavné mocnosti v II. svetovej vojne tiež používali utajovacie hlasové systémy aby tak ochránili svoje citlivé rádiotelefonické komunikácie.
Americké zariadenie A-3, postavené firmou Bell Telephone Laboratories, bolo použité na linke London-Washington. Nanešťastie pre Spojencov bolo prelomené dvomi nemeckými výskumnými tímami. Jeden pracoval pod velením Wehrmachtu ako Vývojová a Testovacia Skupina, Spojovacieho oddelenia - Wa Pruef 7 a iný pracoval pre Ríšsky Poštový úrad.
Nasledovníkom telefónneho utajovača A-3 bolo zariadenie SIGSALY ktoré ponúkalo absolútnu bezpečnosť. Hlavným nedostatkom boli obrovské rozmery zariadenia. Podľa webovej stránky NSA  vážilo 55 ton!
Nemci používali utajovače na podobnom princípe ako A-3, ale nepovažovali ich za bezpečné (zo zrejmých dôvodov). Michael Pröse sa zmieňuje o’’Kleiner Leitungsverzerrer GK III’’ firmy  Siemens & Halske   [Zdroj: Pröse dizertácia ,s. 172]. Počas vojny sa pokúšali vyvinúť bezpečný systém, ale nedospeli k ničomu inému len k prototypom.
Sovietská vláda sa taktiež zaujímala o zabezpečenie svojich hlasových komunikácií. Podľa článku na stránke Agentura na konci 30-tych rokov vyvinuli telefónne utajovacie zariadenie pod názvom EU-2, ktoré používalo hlasovú inverziu. Oveľa bezpečnejší systém bol vyvinutý začiatkom roku 1942 a volal sa Sobol-P.
Nemecké zachycovacie, kryptoanalytické a spravodajské jednotky na Východe tieto rádiotelefonické hovory odposlúchavali a podľa Karrenberga ich od r. 1942 boli odborníci vo Wa Pruef 7 schopní rozkryť. Zdá sa mi, že toto sovietské zariadenie, ktoré Nemci nazvali X, muselo byť EU-2 alebo jedným z jeho modifikácií.
V r.1944 samozrejme bolo uvedené nové utajovacie zariadenie, ktoré sa ukázalo byť neprelomiteľné. Nemci ho nazvali X2. Znovu ak to porovnáme s článkom na webe Agentura, zdá sa že narážajú na Sobol-P. Od skončenia vojny samozrejme ich výskum identifikoval princíp sovietskeho zariadenia a mohli zrekonštruovať niektoré rozhovory.Viac na: Soviet speech scrambers

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára