nedeľa 1. januára 2012

Citát dňa


O neklidu a napětí v Německu svědčily i společenské bouře a také pronásledování židovských obyvatel v Porýní. Pohříchu je podněcoval blíže neznámý cisterciácký mnich jménem Rudolf.Mohučský arcibiskup se pokoušel zastavit štváče, paliče a násilníky, kteří směšovali všechny nekřesťany, drancovali synagogy a útočili i na soukromé příbytky porýnských Židů. Svatý Bernard z Clairvaux procházející touto oblastí na arcibiskupovu výzvu učinil pogromům přítrž. Odsoudil věřejně Rudolfa jako člověka, jehož k hlásání nenávisti nepověřil ani Bůh, ani lidé, nýbrž mu to vnukl démon vraždění a lži.Židé podle Bernarda představovali „živé svědky utrpení Páně, lidi z téhož těla a kostí jakoMesiáš“. Za jejich pokojné obrácení na křesťanství bylo třeba se modlit.Židovské obce v Porýní si uchovaly v paměti spásný zásah „spravedlivého Božího posla, bez nějž by nezůstal nikdo z Izraele na živu“ (soudobý kronikář Ephraim bar Josef). Současný francouzský profesor historie Pierre Riché myslí, že z vděčnosti za záchranu mohli mnozí němečtí Židé tehdy přijmout jméno Bernard za své nové příjmení, které se posléze u jejich souvěrců dost rozšířilo.

z knihy Kameník, M.: Burgundsko/Kraj mnichů (Citeaux a Bernard z Clairvaux), Praha:Vyšehrad, 2002, s.312-313

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára