utorok 24. januára 2012

Citát dňa - Veda a náboženstvo z rôznych aspektov

O novom preklade do slovenčiny, zaujímavej a v mnohom podnetnej knižky popredného historika vedy, člena prestížnych vedecko-historických inštitúcií Johna Hedleyho Brooka, Veda a Náboženstvo, Niekoľko historických pohľadov:
(...)
Kniha je pozoruhodná tým, že Brooke sa vyhýba všeobecným tézam o „konflikte“ či „súlade“, ktoré tak často slúžili záujmom istých zoskupení. (Teda aj kresťanských apologétov, ktorých zvádza pokušenie myslieť si, že len kresťanstvo je tým naj a len ono je zodpovedné za zrod modernej vedy, moja pozn.). Jeho cieľom je ukázať diferencovanosť, zložitosť a rozmanitosť vzájomného ovplyvňovania vedy a náboženstva v minulosti i v 20. storočí. Vedu a náboženstvo nemožno chápať ako samostatné, prísne vymedzené entity. Vyžadujú si historický prístup so zmyslom pre posúvanie hraníc, ako aj ochotu uvažovať o kontextoch, v rámci ktorých niektoré konkrétne formy „vedy“ možno využiť aj na náboženské, aj na nenáboženské ciele. Kniha nepredpokladá u čitateľa odbornú prípravu, no napriek tomu mu ponúka rozsiahlu analýzu obdobia od Kopernikovho objavu až po oplodňovanie v skúmavke.
Kniha vyšla v roku 2011 vo vydavateľstve Kalligram. Všetkým záujemcom ju vrelo odporúčam.
 John Hedley Brooke, Veda a náboženstvo: Niekoľko historických pohľadov, Bratislava: Kalligram, 2011, ISBN 978-80-8101-510-6, 440s.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára