piatok 11. mája 2012

Citát dňa - Operačné šifry a kódy najvyššej úrovne NKVD

Pred a počas II.svetovej vojny spojovacia spravodajská služba nemeckého Wehrmachtu OKH/GdNA (pred rokom 1944 známa pod označením OKH/In 7/VI) vynaložila mnoho snahy na vylúštenie sovietskych šifrovacích systémov najvyššej úrovne. Okrem armádnych 5-číselných kódov sa pokúšala o rozbitie systémov NKVD.

V obidvoch prípadoch boli Nemci úspešní, prinajmenšom vo významných časových obdobiach.

Už som poskytol prehľad o ich snahách rozlúštiť 5-číselný kód tu.
Šifrovacie systémy NKVD sú taktiež veľmi zaujímavé keďže podľa Alexisa Dettmanna (hlavného kryptoanalytika na Odposluchovej kontrolnej stanici Východ - HLS Ost) bola NKVD prvou sovietskou agentúrou používajúcou rádiové spojenie pre veľkú časť svojej vnútornej prevádzky. V rokoch 1935-36 pochádzalo približne 70% z rozlúštených správ od oddelení NKVD.

Dettmann sa zmieňuje o niekoľkých typoch oddelení NKVD:

1. Hlavná administratíva
2. Politická sekcia
3. Vojská vnútra
4. Eskortné jednotky
5. Pohraničné jednotky
6. Železničné jednotky
7. Operatívne jednotky

Kódy používané NKVD boli 2,3,4-miestne číselné substitučné systémy a 4,5-miestne číselné kódové knihy prešifrované tzv. Bloknotmi (knihou, kde na každej stránke je náhodná postupnosť čísel, organizovaných do očíslovaných riadkov a stĺpcov).
Kryptoanalýza kódov NKVD, počas vojny bola uľahčená faktom, že napriek veľkému počtu oddelení NKVD bol použitý iba malý počet kódov a tieto sa používali dlhšie časové obdobia (často viac než dva roky).
Dôležitosť správ NKVD bola priradená k pozícii tejto agentury Sovietskom zväze ako nielen bezpečnostný orgán, ale tiež organizácia ktorá mala na starosti ekonomickú správu a tajnú spravodajskú činnosť.

Existovali dva hlavné dôvody prečo rozbitie kódov NKVD malo vysokú prioritu:

1. Vylúštením kódov NKVD bolo možné udržať krok s udalosťami v tyle sovietskych armád.

2. Keďže NKVD taktiež dohliadala na ekonomickú produkciu vo vnútri krajiny jej správy poskytovali zriedkavý náhľad do výkonnosti sovietskej ekonomiky.


Podmienky v oblastiach týlu:

Z dekódovaných správ pohraničných jednotiek, železničných jednotiek a GUP/Smerš bolo možné sa dozvedieť o  operáciách NKVD  v zadných oblastiach na Sovietmi ovládaných územiach. Tieto operácie sa týkali chytenia agentov Osi, zatknutia a likvidácie zradcov a špiónov (skutočných či domnelých), pravidelných bitiek s nacionalistickými hnutiami a uväznenia sovietskych vojenských dezertérov.

Pohraničné jednotky NKVD:

Vďaka čítaniu kódovacích systémov pohraničných jednotiek sa Nemci dozvedeli o štruktúre, povinnostiach, efektívnosti a sile nasledovných jednotiek:

1. Sever/Riadiaca stanica Murmansk. Petšora k fínskej hranici.
2. Leningrad/Riadiaca stanica Leningrad. Karelský polostrov a fínska hranica.
3. Odessa/Riadiaca stanica Odessa. Bessarábia blízko východnému pobrežiu Krymu.
4. Novorossijsk/Riadiaca stanica Novorossijsk. Pobrežná oblasť Azovského mora a severozápadné pobrežie Čierneho mora.
5. Transkaukaz/Riadiaca stanica Suchumi a Baku. Východné pobrežie Čierneho mora, Turecká hranica a hranica s Iránom a západné pobrežie Kaspického mora.
6. Kazachstan/Riadiaca stanica Taškent a Alma Ata. Východné pobrežie Kaspického mora a hranica s ďalšími ázijskými krajinami.

Z monitorovania rádiovej prevádzky jednotiek NKVD sa zistilo, že od začiatku vojny, v oblastiach susediacich s nepriateľskými krajinami bol postavený nepretržitý a hlboko členitý pohraničný pás na vzdialenosť 30-60km za bojujúcimi jednotkami. Dôvod bol zabezpečiť tylové oblasti od akéhokoľvek vplyvu nepriateľa a zabrániť dezerciám.
Z približne 200 regimentov pohraničnej stráže jedna tretina obsadila frontovú líniu bezpečnostného pásu, ďalšia tretina bola ustanovená ďalej vzadu a posledná tretina tvorila mobilizačnú rezervu.
Každý regiment strážil oblasť s rozlohou 60km a bol zodpovedný za zabezpečenie tylových oblastí pre špecifické armádne jednotky, takže Nemci mohli skontrolovať pozíciu sovietskych armád pozretím na pohyb k nim priradených  oddielov NKVD.

Železničné jednotky:

Ochrana železničného systému bola funkciou železničných jednotiek NKVD a z rozlúštených správ sa zistilo že blízko frontu dochádzalo k mnohým prípadom lúpeží, vrážd a únosov. Na Ukrajine železničné jednotky bojovali proti  Ukrajinskej povstaleckej armáde. Tieto správy tiež ukázali koncentráciu zásob v špecifických oblastiach a poskytli návody pre nadchádzajúce akcie.

Sovietska rozviedka:

Jedným z hlavných poslaní NKVD ako bezpečnostného orgánu bola kontarozviedna činnosť. Počas vojny bolo zo sekcie NKGB v NKVD založené zvláštne oddelenie SMERSH  a bolo zodpovedné za boj s nepriateľskými agentmi. Podľa Dettmanna význam tohto oddelenia, metóda jeho fungovania a využívania boli pre Nemcov dobre známe, vďaka rozlúšteným správam, obzvlášť v poslednom roku vojny.

Oberleutnant Schubert, taktiež z OKH/GdNA, sa zmienil o tom, že správy NKGB sa týkali opatrení prijatých voči nepriateľským agentom a sovietskych špionážnych operácií.

Economická rozviedka:

Ďalšou funkciou NKVD bolo dohliadať nad štátom plánovanou ekonomikou a vydávať správy o sovietskom vedení. Z čítania týchto správ sa Nemci dozvedeli informácie ohľadne kapacity mnohých odvetví ekonomiky a problémoch, ktorým čelili. Toto bolo dôležité najmä počas vojny. Dettmann sa zmieňuje o  prevádzke týkajúcej sa ekonomiky Uralu a povodia Kuznecka.

Kódovacie systémy najvyššej úrovne:

5 číselné kódy NKVD: Tieto kódy boli rozpracované na Veliteľstve OKH/GdNA  pretože sa pomocou nich prenášala prevádzka z Veliteľských sietí NKVD. Naneštastie Dettmann neposkytuje žiadne kokrétne detaily o úspechu dosiahnutom proti nim. V správe EASI, zväzok 4 sa píše, že boli väčšinou prešifrované jednorázovým blokom.

4 číselný kód NKVD: Niekoľko 4-číselných kódov bolo rozlúštených, samozrejme tu sa zmienim len o tých, ktoré boli prešifrované Bloknotmi keďže to bol kryptografický systém najvyššej úrovne používaný v Sovietskom zväze.

1. Prvý nealafabetický kódovací systém pre jednotky vnútra NKVD a pohraničnej stráže a bezpečnostné jednotky (frontový štáb a GUP) čeliace nepriateľským krajinám. Kódová kniha prešifrovaná s náhodnými aditívnymi tabuľkami. Používaný od januára 1942 až do novembra 1944. Prevádzka bola obrovská, až 300  správ denne a čitateľnosť bola veľmi dobrá kvôli znovupoužitiu rovnakého aditívu. Až do konca roku ’42 sa dali prečítať len zlomky keďže kódová kniha nebola kompletne zrekonštruovaná.

2. Druhý nealfabetický kódovací systém určený pre jednotky vnútra NKVD a pre pohraničné strážne a bezpečnostné jednotky (frontový štáb a GUP) čeliace hrozbe nepriateľských krajín. Kódová kniha bola prešifrovaná pomocou náhodných aditívnych tabuliek. Od januára 1945 bol používaný dvojitý aditív. Používaný v období od novembra 1944 až do mája 1945 (prinajmenšom). Prevádzka bola obrovská, často viac než 300 správ denne a čitateľnosť bola dobrá aj po tom, čo bol použitý dvojitý aditív.


3. Prvý nealfabetický kódovací systém pre jednotky vnútra NKVD  a pre pohraničné strážne a bezpečnostné jednotky (frontový štáb a GUP) čeliace hrozbe nepriateľských krajín.  Kazachstan, vonkajšie Mongolsko a Mandžusko (Ďaleký východ), všetky jednotky. Používaný od septembra 1943 až do mája 1945. Prevádzka bola až do 50 správ denne a výsledky boli dobré, keďže bol znovu použitý rovnaký aditív.Vo všetkých prípadoch sa obsahy rozlúštených správ týkali: organizácie, administratívy, vnútornej služby, politického školenia, bezpečnostných opatrení v rámci ozbrojených síl, špeciálnych školení, spravodajských operácií, vykonania rozsudkov a niekedy taktických operácií.

Čestná zmienka:

Ďalším 4-číselným kódovacím systémom bol rezervný systém používaný od augusta 1938 až do januára 1943. Tento nepoužíval Bloknot ale zmieňujem sa o ňom tu pretože počas vojny bol používaný prakticky všetkými zložkami NKVD a obsah často bol  ‘veľmi dôležitý a zaujímavý’. Táto kódová kniha  bola rekonštruovaná na prelome rokov 1938/39 a odvtedy správy pomocou nej zostavené boli úplne čitateľné (zachytená komunikácia poskytla dostatočné množstvo správ).


Záver:

Pre Nemcov bola NKVD, s jej mnohými zodpovednosťami, ekvivalent Abwehru, Geheim Feldpolizei , Gestapo, Sicherheitsdienst a SS. Taká obrovská organizácia bola veľkým zdrojom spravodajských informácií o udalostiach vo vnútrozemí ZSSR.
Rozlúštenie kódovacích systémov NKVD bolo jedným z najvýznamnejších počinov spojovacej spravodajskej služby nemeckej armády. Nanešťastie, rovnako ako príbeh s 5-číselným kódom, nebol ešte preskúmaný historikmi.
Zdroje: TICOM DF-112 ‘Survey of Russian military systems’, European Axis Signal Intelligence vol4 - Army High Command Signal Intelligence Service.

Zdroj: NKVD operational and high level codes

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára