streda 30. mája 2012

Vatikánski tajomníci pre šifry - rodina Argentiov

Giovanni Battista Argenti

Giovanni Battista Argenti

(*? - †1591)

Starší príslušník rodiny Argentiov, ktorá vykonávala službu tajomníkov pre šifry pre Pápežskú kúriu. Po zriadení kryptoanalytickej sekcie v rámci tejto funkcie v r. 1555, práve on ako prvý pápežský lúštiteľ sa jej zhostil s veľkým nadšením. Okolo roku 1580 prišiel s mnemotechnickou pomôckou na rýchlejšie zapamätanie substitučnej abecedy. Spočívala v zavedení kľúčového slova alebo hesla.Ďalej navrhol používanie prevodu písmen na čísla. Konkrétne, pre kľúčové slovo PIETRO, vyzerala nasledovne:
OT:
P
I
E
T
R
O
A
B
C
D
F
G
H
L
M
N
Q
S
U
Z
ŠT:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tab. Mnemotechnický kľúč Argentiov pre substitúciu
Aby sťažil prácu lúštiteľom, navrhol nepoužívať znak na oddeľovanie slov a písanie správ bez medzier. Ďaľšou komplikáciou bolo, že šifrový text dopĺňal nevýznamovými skupinami číslic (klamačmi, resp. nulami) a využíval homofónne znaky. Z kryptonanalytických úspechov mu patrí prvenstvo v rozlúštení Bellasovho autokľúča - polyalfabetickej šifry.

Matteo Argenti

(*1561 - †1610?)

Synovec G. B., po ňom prevzal funkciu tajomníka a podobne ako jeho strýko, dosiahol v nej nemalé úspechy. V r. 1590 ho napadlo, či by použitie substitúcie vybraných samohlások a klamačov za jednotlivé nepárne číslice, a nahradenie zostávajúcich vždy dvojicami párnych číslic neznamenalo ešte väčšiu komplikáciu pre lúštiteľov. Túto myšlienku zrealizoval nasledujúcim spôsobom:
OT:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
z
et
con
non
che
klamače
ŠT:
1
36
02
20
62
22
06
60
3
24
26
84
9
66
68
28
42
80
04
88
08
64
00
44
5

82

40

7

Tab. Šifra rodiny Argentis
 Napríklad slová "Šifra Argentis ..." by po zašifrovaní vypadali nasledovne: 42322281128068284342. V roku 1591 napísal 135 stranové pojednanie o šifrách, používaných v tej dobe (tj. renesancii) na panovníckych dvoroch a ich diplomatmi. V r. 1605 navrhol nomenklátor s premenlivou dĺžkou kódových číslic, podobný v súčasnosti používanému Huffmanovmu kódu. Je dôležité poznamenať, že u takto zostrojeného kódu je splnená tzv. Fanoova podmienka: žiadna kódová číslica nie je prefixom (predponou) niektorej inej kódovej číslice.

Dodatok:

Pápeži, ktorým pravdepodobne slúžili Argentiovia ako tajomníci pre šifry:
  • Gregor XIII. z Bologne (zvolený 25.5.1572 - †10.4.1585) - ?
  • Sixtus V. z Grottamare (zvolený 1.5.1585 - †27.8.1590)
  • Urban VII. z Ríma (zvolený 15.9.1590 - †27.9.1590)
  • Gregor XIV. z Cremony (zvolený 8.12.1590 - †16.10.1591)
  • Inocent IX. z Bologne (zvolený 3.11.1591 - †30.12.1591)
  • Klement VIII. z Flórencie (zvolený 9.2.1592 - †3.3.1605)
  • Lev XI. z Flórencie (zvolený 10.4.1572 - †27.4.1605)
  • Pavol V. z Ríma (zvolený 29.5.1605 - †28.1.1621) - ?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára