piatok 18. mája 2012

Čo sa stalo s technológiou, ktorá sa používala pri zhotovení mechanizmu Antikytéra?

Mechanizmus známy pod názvom Antikytéra bol pravdepodobne zhotovený okolo roku 150 p.n.l.. Technológia, pomocou ktorej bol vytvorený, sa často laikmi v oblasti histórie považuje za mimoriadne sofistikovanú - a preto sa im zdá že to bol vrchol grécko-rímskej technológie, i keď rímska ríša trvala až do roku 427 n.l.. Preto je zaujímavou otázka, prečo sa táto technológia ďalej nerozvíjala?
Aj keď vynález Antikytéry bol významným počinom, pretože je to jediný mechanizmus tohto typu, ktorý bol nájdený archeológmi, nebol však ojedinelý. Máme niekoľko zmienok v starovekej literatúre o kalendárnych mechanizmoch resp. vynálezoch, ktoré slúžili na výpočet polohy Slnka a planét. Nie je žiadnych pochýb o tom, že tieto stroje boli veľmi zriedkavé, ale tak to bolo preto, že len veľmi málo ľudí prejavovalo záujem o ich vlastnenie alebo na ich výrobu jednoducho nemali peniaze. Jedinými ľuďmi, ktorí mali oboje by mohli byť tí, s vznešeným postavením a s vedeckým záujmom o astronómiu, hoci mechanizmus sa mohol používať na nejaké špeciálne účely, ktoré sú nám neznáme (napr. výpočty dátumov pohyblivých náboženských slávností).

Keďže vynález Antikytéra je jedinečným nálezom, pritiahol na seba mnoho pozornosti a vzbudil značné špekulácie, ale mnoho tvrdení o technologickej úrovni potrebnej na jeho zhotovenie je značne prehnaných. Jeho mechanická sústava je zložená z veľkého počtu presných kovových ozubených kolies, ale presnosť tohto druhu nevyžaduje v žiadnom prípade nejaké obrovské skoky dopredu v pokročilej technológii. Keďže je jasné, že tento príklad nie je jedinečným a nebol určite prvým svojho druhu, zrejme tu bolo dosť dlhé obdobie pred jeho zostrojením v ktorom sa vyvinul mechanizmus ozubených kolies a boli vyrobené jednoduchšie verzie zariadenia podobného typu.

Pre to prečo sa táto technológia ďalej nerozvinula, sa dá len veľmi ťažko vidieť, ako by sa ďalej vyvinula alebo kam by viedol tento vývoj. Takéto zariadenia existovali už od tretieho storočia p.n.l. a v ich výrobe pokračovali, hoci s nie menšou zložitosťou, pokiaľ vieme, Arabi rovnako tak aj Byzantínci. Arabské ozubené nástroje boli známe a ďalej rozvíjané v stredovekej Európe a tieto v konečnom dôsledku poslúžili pri vývoji relatívne zložitých astronomických hodín - mechanizmov oveľa zložitejších než bol mechanizmus Antikytéra s pridanou zložitosťou, ktorá spočívala v automatike a bola ovládaná systémom závaží a kyvadiel. Takže technológia sa ďalej rozvíjala čo viedlo k znovu objaveniu astronomických znalostí v Európe čo stimulovalo záujem a poskytlo zaujatej inštitúcii dostatočné bohatstvo aby dochádzalo k vynálezom takýchto špecializovaných strojov. Je veľmi pravdepodobné, že ak by v starovekom svete bola inštitúcia podobná stredovekej Cirkvi takéto zložité astronomické hodiny by boli vyvinuté oveľa skôr.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára