utorok 15. mája 2012

Citát dňa - Z histórie ruskej "školy" kryptológie

"(...)
V dôsledku akútnej potreby pomoci profesionálnych kryptografov v Červenej Armáde zorganizovali boľševici v r.1918 svoju prvú kryptografickú službu z iniciatívy V.L.Lenina a za asistencie a prispenia tzv. 'buržoáznych špecialistov', ktorých lojálnosť k Revolúcii bola dosť pochybná. Dátum 13.november 1918 je oficiálnym termínom zrodu kryptografickej služby Sovietskeho Ruska (neskôr - ZSSR), pod názvom 'šifrová sekcia-oddelenie GŠ Červenej armády'. Podobné oddelenia boli zriadené na veliteľstvách delostrelectva, námorníctva, telekomunikácií, zásobovania, munície apod., a iných odvetví armády... Medzitým v rokoch 1918-20 bolo odhalené, že takmer všetka šifrovaná korešpondencia GŠ ČA a sovietskej vlády bola veľmi ľahko rozlúštená bielogvardejskými ozbrojenými silami, britskými, švédskymi a poľskými kontrarozviednými službami. V r.1921-22 kryptografické oddelenia ČA vypracovali viac než 56 nových šifier a kódov, ktoré nahradili staré a tie, ktoré boli ukradnuté protivníkmi resp. stratené a prezradené defektormi. V r.1926 bola zorganizovaná prvá špecializovaná škola kryptografie pre vládne agentúry a ruské ministerstvo obrany (ZSSR). Súbežne s jej vznikom a pôsobením boli zavedené nové ručné omnoho zložitejšie a spoľahlivejšie šifry na všetky oddelenia štátu a vlády v krajine. Od začiatku 30-tych rokov 20.storočia sa stáva zrejmým, že ručné šifrovanie a kódovanie sa nedokáže vysporiadať s veľkým objemom tajných komunikácií, ktoré sú príliš pomalé a neefektívne a s rastom šifrovej prevádzky. Šifrovacie stroje sa v tejto dobe začínajú používať: 'ENIGMA' (Nemecko), 'Krieg', 'Fuller and Burg', 'Purple' (Japonsko). Všetky tieto vymenované typy majú jednu typickú slabinu: perióda kľúča bola približne 10 dní a neskôr by sa správy dali ľahko dešifrovať kryptoanalytikmi, čo je dnes dobre známa skutočnosť: 'Enigma' bola rozlúštená americkými a britskými špecialistami, 'Purpurový kód' americkými a ruskými lúštiteľmi v r.1939-40. (V skutočnosti Sovieti 'Purple' rozlúštili v r.1941, pozn. prekl.) Prvý šifrovací stroj v ZSSR bol skonštruovaný a úspešne otestovaný v r.1932 armádnym inžinierom Ivanom Volosokom. On taktiež vymyslel celkom novú metódu aplíkácie permutácií tzv. 'gamma kľúč' na kombináciu otvoreného textu, ktorý vytváral nerozlúštiteľný kryptogram so zaručenou odolnosťou. V r.1934 bola vylepšená verzia prvého šifrovacieho stroja M-100 oficiálne prijatá pre použitie v armáde a iných dôležitých národných inštitúciách. M-100 slúžil celkom dobře vo vojenských operáciách před II. svet. vojnou - 1938-40 (konflikty s Japonskom na jazere Ghasan a v Chalchin-Gole), v Španielsku na sklonku Občianskej vojny, vo vojne s Fínskom. Aby sa zabezpečila mobilnosť a aby boli služby šifrovej ochrany informácií bližšie k miestu bojiska, GŠ sovietskej armády zakúpil 100 amerických autobusov 'Studebecker', ktoré boli prestavané na mobilné taktické centrá utajených komunikácií. Potom bol vyvinutý ďalší typ kryptografického stroja M-100 ('Emerald') a uvedený do praxe spolu s K-37 'Crystal' (malý diskový šifrovací stroj). Posledný typ bol kompaktnejší a vhodnejší (hmotnosť 19 kg) v porovnaní s M-100 (hmotnosť 141 kg). Počas II.svet. vojny sa nemeckí kryptoanalytici márne pokúšali lúštiť kódy ruskej ČA. Boli skutočne nerozlúštiteľné vďaka jedinečnej metodológii strojového šifrovania navrhnutého najlepšími kryptografmi a matematikmi. Maximálne pracovné zaťaženie operátorov šifrovacích strojov bolo enormné: medzi rokmi 1941 a 1945 zašifrovali a dešifrovali viac než 1,6 milióna správ (alebo inak 1500 zašifrovaných telegramov denne). Ku koncu vojny kryptografická služba GŠ ČA zamestnávala okolo 5000 špecialistov a počet šifrovacích strojov používaných pri zabezpečovaní ochrany telekomunikácií dosiahol približne 396 jednotiek. Odhliadnuc od mimoriadne dôležitej úlohy vo vojenských operáciách, kryptografická služba ČA hrala dôležitú úlohu v poskytovaní ochrany tajných komunikácií počas známych politických udalostí ako napr. summity v Teheráne (1943), Jalte a Postupimi (1945). Vládna kryptografická služba sa stala dôležitým garantom absolútnej ochrany životne dôležitých tajných informácií a národnej bezpečnosti krajiny."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára